Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica  

Opis stanowiska:
 • prowadzenie bieżącej ewidencji i kontroli zapotrzebowań wewnętrznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i powiązanymi aktami prawnymi,
 • przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, zawartych umowach oraz innych dokumentów podlegających publikacji,
 • przekazywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do podmiotów biorących udział w procedurach przetargowych i innych uprawnionych podmiotów, w zakresie objętym ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, bieżąca kontrola przebiegu postępowań o zamówienie publiczne,
 • badanie i ocena ofert przetargowych, sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia oraz przechowywanie ich przez okres przewidziany ustawą, sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 • przygotowywanie i kontrola realizacji umów zawartych w ramach zamówień publicznych,
 • przygotowywanie dokumentów, pism i opracowań w ramach bieżącej działalności Zespołu specjalistów ds. zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,  
 • doświadczenie w obszarze pracy z procedurami Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera (praca m.in. z pakietem MS Office),
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność organizacji własnego czasu pracy, samodzielnego podejmowania decyzji, pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego.
Oferujemy:
 • interesującą pracę w innowacyjnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w jednym systemie zmianowym,
 • dodatkowe benefity: szkolenia, cykliczne imprezy integracyjne dla pracowników,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta w konkursie na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych” do dnia 28.02.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny, w tym również zakończyć proces naboru bez wybrania kandydata do pracy na przedmiotowym stanowisku.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij