Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji (DB)

Do zadań Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji należy w szczególności:

 • planowanie we współpracy z Dyrektorem Instytutu i Zastępcą ds. Finansowych i Operacyjnych,  nadzór nad realizacją planów rozwoju Instytutu, programów działalności naukowej i badawczej w skali krajowej i międzynarodowej;
 • śledzenie globalnego stanu wiedzy oraz trendów rozwoju nauki i techniki;
 • monitorowanie realizacji planów prac badawczych i komercjalizacji;
 • opracowywanie planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu;
 • monitorowanie jakości wyników prac badawczych realizowanych w Instytucie;
 • nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników badawczych;
 • optymalizacja przebiegu prac badawczych i tworzenia rozwiązań technologicznych i produktowych;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją zasad komunikacji, komercjalizacji, sprzedaży oraz marketingu;
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności badawczej Instytutu;
 • wspieranie pracowników badawczych w procesie kreowania nowych projektów;
 • śledzenie potrzeb rynku oraz identyfikacja działań badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów i usług;
 • opracowanie oraz wdrożenie systemu analizy efektywności prowadzonych prac badawczych i komercjalizacyjnych;
 • zastępowanie Dyrektora Instytutu oraz reprezentowanie Instytutu na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności badawczej i komercjalizacyjnej Instytutu;
 • nadzór nad zarządzaniem projektami (PMO);
 • nadzór nad działalnością Branżowego Punktu Kontaktowego;
 • rozwijanie współpracy z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą;
 • zapewnienie przepływu wiedzy naukowo-technicznej wewnątrz Instytutu;
 • sprawozdawczość z zakresu działalności badawczej i komercjalizacyjnej.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij