Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
Zakres obowiązków:
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera),
 • znajomość podstaw elektrochemii i technik elektroanalitycznych,
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA-TECHNOLOG” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 14.02.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu 
ul. Forteczna 12
61-362

Poznań Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.       
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij