Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –  Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Kręta 12, WIERZENICA 
Zakres obowiązków:
 • realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, gwarantującymi ich wymaganą jakość,
 • kontrola i badania materiałów detali i wyrobów,
 • identyfikowanie i opisywanie rodzaju wad niezgodności wyrobów oraz kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • ocenianie jakości materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów i sporządzanie wniosków korygujących,
 • analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów,
 • opracowywanie dokumentów/instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców i usług na podstawie norm/warunków technicznych i wymagań klienta,
 • doskonalenie procesów kontroli jakości,
 • odpowiedzialność za jakość wyrobów kierowanych do klienta.
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w obszarze kontroli jakości,
 • umiejętność czytania i korzystania z dokumentacji konstrukcyjnej,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność i sumienność w działaniu,
 • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA  ds. JAKOŚCI” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 14.02.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu 
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.       
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij