Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządzanie list płac,
 • przekazywanie (przelewy elektroniczne) wynagrodzeń na konta ROR,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • sporządzanie deklaracji i przekazywanie zobowiązań do urzędu skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wyliczanie podstaw do   zasiłków: chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich,
 • współpraca z działem kadr.
Oczekiwania:
 • minimum średnie wykształcenie kierunkowe: ekonomia lub pokrewne, preferowane wyższe wykształcenie kierunkowe: (lub w trakcie nauki),
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w tym biegła znajomość Excela),
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, pewność siebie, zaangażowanie,
 • samodzielność, inicjatywa, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Oferujemy:
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • umowę o pracę,
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje),
 • pakiet medyczny.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.  
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta w konkursie na stanowisko Młodszy specjalista ds. płac" do dnia 3.02.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij