Dyrektor ds. Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej kieruje całokształtem działalności podległych zakładów, a w szczególności do zakresu jego działania należy:

  • kształtowanie, inspiracja i opracowywanie tematyki badawczej z kierownikami zakładów oraz uzgadnianie jej z przemysłem,
  • nawiązywanie i realizacja współpracy z zakładami przemysłowymi, z Komitetem Badań Naukowych, zapleczem naukowo – technicznym przemysłu metali nieżelaznych oraz jednostkami naukowo – badawczymi
  • weryfikowanie i podpisywanie sprawozdań z działalności naukowo – badawczej,
  • organizowanie prac naukowo – badawczych komórek organizacyjnych pod katem pełnego wykorzystania potencjału zakładów naukowo – badawczych oraz bazy doświadczalnej IMN,
  • składanie w ramach obowiązujących przepisów prawnych, wespół z inną upoważnioną osobą z Instytutu, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • czuwanie nad uwzględnianiem w prowadzonych pracach wymogów BHP i ochrony pracy

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij