Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Instytutu realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych, przy udziale wyznaczonych pracowników, w szczególności:

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego:

  • opracowuje dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych;
  • realizuje zadania wynikające z planu ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

w zakresie bezpieczeństwa osobowego:

  • prowadzi zwykłe i kontrolne postępowania sprawdzające w stosunku do pracowników Instytutu, dla których niezbędne jest posiadanie uprawnień do dostępu do informacji o klauzuli „poufne”;
  • prowadzi podstawowe i okresowe szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych pracowników Instytutu;

w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego:

  • informuje ABW o wszelkich zmianach w zakresie informacji podanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego;
  • przekazuje informacje dotyczące umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij