Dyrektor Departamentu HR (IZ)

Do zadań Dyrektora należy:

 • nadzór nad działaniami z zakresu opracowania strategii i polityki personalnej;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu Instytutu w części dotyczącej kosztów pracowniczych;
 • nadzór nad realizacją procesów rekrutacji i selekcji pracowników;
 • nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem efektywnych systemów motywacyjnych oraz systemu wynagrodzeń;
 • nadzór nad tworzeniem planów szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • organizacja i nadzór nad realizacją prac związanych z prowadzeniem kompleksowej obsługi kadrowej, płacowej i socjalnej pracowników Instytutu;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym przekazywaniem składek ZUS, do PPK i podatków;
 • przygotowanie oraz wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w Instytucie;
 • nadzór nad obsługą umów cywilnoprawnych w Instytucie;
 • nadzór nad udzielaniem informacji publicznej i prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej;
 • współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 • współpraca z ZUS w zakresie ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz z NFZ w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij