Dyrektor Departamentu Operacyjnego (IT)

Do zadań Dyrektora należy:

 • opracowywanie i aktualizacja rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie zakupu i modernizacji środków trwałych;
 • opracowanie, nadzór i realizacja polityki zakupowej;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji prowadzonych inwestycji, w tym opracowywanej dokumentacji;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zamówień publicznych;
 • organizacja i zarządzanie utrzymaniem w ruchu urządzeń badawczych, użytkowych, sprzętu i urządzeń elektroenergetycznych i innych instalacji;
 • organizacja i zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz drogami i terenami zielonymi;
 • organizacja i zarządzanie cyberbezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem sieci komputerowej, zintegrowanych systemów komputerowych, sprawnością i kompatybilnością urządzeń komputerowych oraz legalnością i aktualnością oprogramowania;
 • organizacja i zarządzanie użytkowaniem i dzierżawą budynków, budowli i gruntów;
 • koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia przeglądów technicznych budynków, budowli, instalacji, urządzeń;
 • koordynacja i nadzorowanie majątku Instytutu i ochrony terenu;
 • koordynacja i nadzorowanie gospodarki ubezpieczeniowej Instytutu;
 • nadzór nad procesami logistycznymi;
 • nadzór nad prowadzeniem eksportu wyrobów i usług oraz działalnością importową;
 • organizowanie i nadzorowanie realizacji prac związanych z prowadzeniem obsługi komórek Instytutu w zakresie utrzymania czystości w budynkach Instytutu
  w Gliwicach;
 • koordynowanie prac komercyjnych związanych z projektowaniem, wytwarzaniem
  i modernizacją układów automatyki do sterowania, kontroli i wizualizacji procesów przemysłowych, linii pilotowych i urządzeń badawczych;
 • koordynowanie prac badawczych w zakresie automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych w szczególności związanych z przemysłem metali nieżelaznych;
 • nadzór i koordynowanie prac i zadań pracowników komórek pokrewnych w Oddziale w Poznaniu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij