Do zadań Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych należy:·

 • planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją polityki finansowej Instytutu;
 • kształtowanie polityki podatkowej Instytutu;
 • opracowanie planu finansowego;
 • opracowanie i realizacja budżetów Instytutu;
 • nadzór nad przygotowaniem sprawozdawczości finansowej, podatkowej i zarządczej Instytutu;
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości projektowej oraz rozliczaniem projektów finansowanych ze środków publicznych krajowych i europejskich oraz innych źródeł;
 • zastępowanie Dyrektora Instytutu oraz reprezentowanie Instytutu na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • współpraca z Dyrektorem ds. Badawczych i Komercjalizacji w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności badawczej oraz komercyjnej Instytutu;
 • nadzór nad gospodarką mieniem;
 • nadzór nad działalnością finansową i operacyjną spółek zależnych;
 • monitorowanie i raportowanie wyników ekonomicznych;
 • kontrola i zapewnienie płynności finansowej Instytutu;
  analizowanie, kontrolowanie i optymalizacja kosztów;
 • zarządzanie działań korygujących i nadzór nad ich wdrożeniem;
 • wprowadzanie usprawnień w procesach administracyjnych i operacyjnych;        
 • opracowanie oraz wdrożenie systemu analizy efektywności finansowej;
 • nadzór nad realizacją zamówień publicznych;
 • nadzór nad cyberbezpieczeństwem;
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;
 • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij