Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu oraz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki ekonomiczne, wyznacza nowe kierunki tematyczne i strategie rozwoju, zarządza majątkiem oraz reprezentuje Instytut na zewnątrz.

Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy w szczególności bezpośredni nadzór i koordynacja funkcjonowania Instytutu m.in. w zakresie:

 • zarządzania działalnością Instytutu;
 • prawidłowego gospodarowania majątkiem;
 • odpowiedzialności za wyniki ekonomiczne oraz poprawność finansową;
 • polityki kadrowej oraz płacowej;
 • wyznaczania nowych kierunków tematycznych i strategii rozwoju,
 • realizacji strategii rozwoju Instytutu oraz programów działalności badawczej i komercyjnej;
 •  działalności spółek zależnych;
 • koordynacji prac podległych mu osób;
 • wydawania zarządzeń, poleceń i innych wewnętrznych decyzji oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych dotyczących działalności Instytutu;
 • funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami;
 • kształtowania wizerunku Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij