Dyrektor:

 • kieruje działalnością Instytutu;
 • reprezentuje Instytut na zewnątrz;
 • odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu;
 • odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych. 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu; 
 • realizacja polityki kadrowej;
 • zarządzanie mieniem;
 • sporządzanie projektu rocznego planu działalności;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Instytutu;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
 • odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne;
 • wyznaczanie nowych kierunków tematycznych i planów rozwoju,
 • nadzór nad działalnością spółek zależnych;
 • kształtowanie wizerunku Instytutu.  

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij