Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,  ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:

 • aktywność w zakresie twórczych opracowań, składanie wniosków o dofinansowanie oraz pozyskiwanie środków na realizację projektów i prac komercyjnych,
 • udział w pracach badawczych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 • bieżące zapoznawanie się z literaturą fachową,
 • opracowanie zakresu i harmonogramu prac naukowo-badawczych,
 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • opracowywanie i prezentacja wyników badań,
 • współudział w formułowaniu tematów prac badawczych.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne - minimum mgr inż. specjalność: inżynieria środowiska, energetyka, 
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność - okresowa praca na delegacji,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi: min. 2,
 • dorobek naukowy: autorstwo lub współautorstwo min.10 publikacji naukowych, w tym 4 - w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Pożądane:

 • prawo jazdy kat B,
 • doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej,
 • doświadczenie we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
 • umiejętność interpretacji, prezentacji wyników badań i wyciągania wniosków,
 • praktyki zawodowe i staże naukowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • dostęp do szeroko pojmowanego pakietu szkoleń,
 • możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dofinansowanie edukacji). 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Zakładzie NO ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 3.12.2019 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij