Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii,  ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie techniczne (preferowane ukończone technikum chemiczne),
 • podstawowe umiejętność pracy w laboratorium chemicznym,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • otwartość i kreatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole. 

 Wymagania dodatkowe:


 • wykazywanie inicjatywy oraz chęć uczenia się, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych,
 • znajomość języka angielskiego  na poziomie podstawowym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi z pakietu Office.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 Wymagane dokumenty: 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata).

 Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TECHNIK w Zakładzie NE ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do 8.11.2019 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij