Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie, ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do badań własności mechanicznych metali (maszyna wytrzymałościowa, twardościomierz);
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych;
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów;
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej: wykonywanie okresowych sprawdzeń/konserwacji/napraw;
 • prowadzenie prac usprawniających funkcjonowanie aparatury badawczej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie techniczne/zawodowe profil: elektronika, elektryka, automatyka, mechanika lub pokrewne;
 • umiejętność obróbki metali (prace ślusarskie);
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych – mechanika, elektronika, elektryka;
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • dyspozycyjność;
 • sumienność, umiejętność pracy w zespole;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kategorii B;
 • uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek oraz obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będą dodatkowym atutem;
 • uprawnienia elektryczne;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • praca na jedną zmianę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazna atmosfera w pracy. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TECHNIK w Oddziale Metali Lekkich  - Zakład Inżynierii Materiałowej Metali Lekkich”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 04.11.2019 r. na adres:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina
 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij