Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich , ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie bieżących prac tokarsko-frezerskich i ślusarskich dla potrzeb zakładów naukowo-badawczych Oddziału,
 • odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie postawionych do dyspozycji maszyn i urządzeń, ich konserwację i naprawy, dokonywanie okresowych przeglądów i sprawdzanie poprawności działania.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem i budowy maszyn;
 • praktyczna umiejętność obsługi tokarek i frezarek do metali,
 • doświadczenie na oferowanym stanowisku (minimum 2 lata),
 • znajomość rysunku technicznego,
 • dokładność, precyzyjność, samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazna atmosfera w pracy. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TOKARZ-FREZER w OML”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 04.11.2019 r. na adres:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina  

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij