Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich , ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych;
 • wykonywanie badań i prac technicznych związanych z realizowanymi projektami badawczymi, rozwojowymi, usługowymi z obszaru przeróbki plastycznej metali lekkich;
 • obsługa urządzeń do przeróbki plastycznej na zimno i gorąco metali lekkich;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem technologicznym oraz urządzeniami stosowanymi w przeróbce plastycznej;
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań, prób technologicznych związanych z działalnością B+R i usługową (dokumentowanie wyników, opracowanie raportów, sprawozdań, publikacji) dotyczących realizowanych projektów;
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla nowych projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych;
 • projektowanie elementów maszyn i urządzeń, realizacja symulacji procesów przeróbki plastycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia II stopnia (dodatkowym atutem stopień doktora nauk technicznych) z dziedziny: inżynieria materiałowa, specjalność: przeróbka plastyczna metali;
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania w zakresie podstawowych narzędzi jak: Microsoft Office, programy graficzne, oprogramowanie do wizualizacji danych;
 • znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD do projektowania elementów maszyn i urządzeń;
 • znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do modelowania procesów przeróbki plastycznej (MES);
 • umiejętność interpretacji, prezentacji wyników badań i wyciągania wniosków;
 • doświadczenie zawodowe;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych;
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność. 

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowany dorobek naukowo-publikacyjny, prezentacje na konferencjach itp. 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość uczestnictwa w projektach B+R oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Oddziale Metali Lekkich - Zakład Przetwórstwa Metali Lekkich”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 04.11.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.
 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij