Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Chemii Analitycznej, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru chemii analitycznej,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dotacji w konkursach krajowych
  i międzynarodowych,
 • rozpowszechnianie i publikacja wyników badań naukowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (ukończone studia II stopnia) o profilu chemicznym ze specjalizacją chemia analityczna,
 • umiejętność pracy w laboratorium chemicznym,
 • znajomość i doświadczenie w zakresie fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF),
 • znajomość zagadnień z zakresu walidacji metod analitycznych,
 • wykazywanie inicjatywy oraz chęć uczenia się, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  i naukowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność interpretacji, prezentacji wyników badań i wyciągania wniosków,
 • otwartość i kreatywność,
 • mocne nastawienie na realizację celów,
 • umiejętność współpracy w zespole naukowym,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi spektrometru EDXRF,
 • znajomość języka angielskiego (oświadczenie lub certyfikat),
 • bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi z pakietu Office,
 • udokumentowany dorobek naukowy - publikacje, prezentacje na konferencjach itp.

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych,
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach,
 • uczestnictwo w projektach B+R krajowych i międzynarodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie dobrym, możliwe dostarczenie kopii certyfikatu znajomości języka obcego.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Zakładzie NL ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 28.10.2019 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Dział Kadr i Koordynacji Obsługi IMN

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij