Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 3/4
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice 

Zakres obowiązków:

 • udział w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością B+R realizowaną w projektach naukowo-badawczych oraz zlecanych przez jednostki przemysłowe,
 • koordynacja działań w Sekretariacie Zakładu,
 • współpraca z innymi działami Instytutu,
 • aktualizacja strony internetowej Zakładu,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, programy graficzne, oprogramowanie do wizualizacji danych),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, systematyczność, rzetelność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ¾ w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 28.10.2019 r. na adres: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij