Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości oddziału oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości oraz projektów innych przepisów wewnętrznych zapewniających właściwą gospodarkę finansami,
 • prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych działalności badawczej oraz działalności produkcyjnej Oddziału,
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych i pozabilansowych,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów,
 • kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia prawidłowości działania Oddziału,
 • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podstawowe komórki organizacyjne,
 • współdziałanie w zapewnieniu zdolności płatniczej Oddziału,
 • współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i audytu wewnętrznego,
 • sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS i innych instytucji,
 • organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 • bieżące informowanie kierownika jednostki o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Oddziału,
 • naliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, podatki lokalne),
 • bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie z pełną księgowością o profilu produkcyjnym,
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz; znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 •  umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (i obsługi bankowości elektronicznej).

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • umowę o pracę,
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje),
 • pakiet medyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz kserokopia wymaganych uprawnień.

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ”
do dnia 25.10.2019 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

 

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij