Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 2/5 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • projektowanie płytek PCB oraz ich wykonywanie,
 • samodzielne projektowanie układów elektronicznych
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość podstaw elektroniki,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów za pomocą języka C/C++
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • projektowanie płytek PCB oraz ich wykonywanie,
 • samodzielne projektowanie układów elektronicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TECHNIK” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 13.10.2019 r. na adres: 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij